*****************************************

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เลขที่ 4 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

TEL : 077-811457 E-mail : kod_m@hotmail.com

ดาวโหลด แผนการจัดการเรียนรู้(อจท)

ป.2
ป.5
ม.1 ม.2
ม.3
ข้อสอบ NT ป.4-ป.6
ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคม สังคม ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม สังคม
สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ  
การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ  
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา  
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
    หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง    
    เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์    
ข้อสอบ
ป.1
ป.2
ป.3 ป.4
ป.5
ป.6
ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคม สังคม สังคม สังคม สังคม สังคม
สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา
ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ
การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์   ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา   พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา