กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
รณรงค์งดเหล้าบุหรี่โดยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง (อ่าน 154) 23 พ.ย. 60
นำเสนอในการต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7 อันดามัน (อ่าน 146) 23 พ.ย. 60
นำเสนอกระถางในงานอาบน้ำเพ็ญ@ ระนอง (อ่าน 145) 23 พ.ย. 60
การนิเทศติดตามครั้งที่ 3 โดยสสส. (อ่าน 140) 23 พ.ย. 60
การนิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยสสส. (อ่าน 141) 23 พ.ย. 60
การนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยสสส. (อ่าน 139) 23 พ.ย. 60
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการสกรีนกระเป๋า (อ่าน 73) 23 พ.ย. 60
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บสร้างรายได้ (อ่าน 71) 23 พ.ย. 60
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำกระถางต้นไม้ (อ่าน 90) 22 พ.ย. 60