กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
รณรงค์งดเหล้าบุหรี่โดยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง (อ่าน 33) 23 พ.ย. 60
นำเสนอในการต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7 อันดามัน (อ่าน 39) 23 พ.ย. 60
นำเสนอกระถางในงานอาบน้ำเพ็ญ@ ระนอง (อ่าน 36) 23 พ.ย. 60
การนิเทศติดตามครั้งที่ 3 โดยสสส. (อ่าน 33) 23 พ.ย. 60
การนิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยสสส. (อ่าน 37) 23 พ.ย. 60
การนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยสสส. (อ่าน 33) 23 พ.ย. 60
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการสกรีนกระเป๋า (อ่าน 23) 23 พ.ย. 60
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บสร้างรายได้ (อ่าน 19) 23 พ.ย. 60
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำกระถางต้นไม้ (อ่าน 35) 22 พ.ย. 60